WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Carl Edvard Fleischer

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Carl Edvard Fleischer i 1884
Gravstotte Fleischer
Carl Edvard Fleischer (7.7.1843 i Talvig, Alta - 1.11.1885 i Bjørnør), sønn av sogneprest Andreas Jørgen Fleischer (15.2.1807 i Ramnes - 27.3.1877 i Gausdal) og 2.hustru Magdalene Margrethe Christie (31.1.1816 i Slidre - 8.5.1891 i Christiania.

Gift 1. i Vestre Aker kirke 8. september 1874 med Cathinca Dorothea Bordoe (16.2.1843 i Christiania- 14.3.1876 i Aalen), datter av bakermester Jens Peter Bardoe (14.11.1817 i Christiania -12.12.1871) og Margrethe Andersen (3.6.1818 i Christiania- 4.1.1893), datter av snekker Jacob Andersen og Andrine Wilhelmine Koch. 1 barn:

  • Andreas Jørgen Fleischer (21.2.1876 i Ålen- 8.3.1876).

Gift 2. i Hegra kirke 4. oktober 1877 med Johanne Sofie Fergstad (5.3.1850 i Nordre Stjørdalen-),datter av prost Sivert Andreas Fergstad (5.2.1813 på Fergstad på Byaasen- 19.9.1885 i Hegra) og Ovidia Widerøe (30.6.1820 i Selbu- 13.7.1881 i Hegra). 3 barn:

  • Andreas Fleischer (5.11.1878 i Hegra - ). Sogneprest til Fitjar på Stord. Gift i Chansa i China 1. februar 1908 med Petra Ulsaker (28.6.1881 i Skedsmo-), datter av prost John Svendsen Ulsaker og Martha Marie Amble.
  • Johan Christian Fleischer (5.2.1881 på Raan i Bjørnør- 16.9.1882)
  • Carl Gustav Fleischer (28.12.1883 i Bjørnør- 19.12.1882 i Ottawa). Offiser. Ugift.

Med sine eldre brødre gikk han fra 1853 på privat skole hos cand. theol. A.J.Strøm i Gausdal og fra 1855-59 på Lillehammer lærde skole. I 1859 kom han i sine farbrødres handelsforretning i Fredrikstad hvor han var i 5 år. I 1864 ble han elev av Aars og Voss`s 3-årige latinskole. Han ble cand theol 6.juni 1873 med haud og tok i 1874 den praktiske prøve med laud.

Under hele sin studietid virket han som lærer ved en søndagsskole i Christiania. I 1874 ansattes han av biskopen i Trondhjems stift som prest ved Støren - Aamot Jernbaneanleggs nordenfjeldske avdeling. Den 19. september 1875 ble han ordinert i Trondhjems Domkirke av biskop A. Grimelund. Fra oktober 1876 var han midlertidig prest ved Meråkerbanens Anlegg og ble fast ansatt i januar 1877. Inntil september 1876 hadde han sin stilling på gården Engan i Ålen, senere 1/2 år på gården Lånke og senere på Bjugan i Stjørdalen.

31. august 1880 ble han sogneprest til Bjørnør hvor han virket til sin død 1. november 1855 da han kullseilte på Osenfjorden og kort tid etter å ha blitt reddet i land døde av hjertestans. I Bjørnør fikk han stiftet et landboselskap der han var formann og oppmuntret til treplanting. I 1882 ble han valgt til formann i Fosens Fællesforening for Missionen.


Kilder

  • E. A. Thomle.Studenterne fra 1868. Kristiania 1919