WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Grilstadfjæra

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Grilstadfjæra er navnet på at sjøområde ved Grilstadbekkens utløp (Stokkanbekken) i Trondheimsfjorden.

Bukta ligger nordvendt og fint til ved Strindfjorden. Den er nå i stor grad oppfylt av masser i forbindelse med en utbygging av området til boligformål, se Grilstad Marina. Helt siden 1960 har det vært planer om å bygge ut fjæra ved Grilstad. Først som sjøflyhavn og småbåthavn, deretter som næringsområde. Nå i 2010 er utbyggingen av Grilstad Marina i gang, et prosjekt som har en samlet kostnad på mellom fire og fem milliarder kroner.


Det er god stiforbindelse vestover mot Hasselbakken og Rotvoll.

Grilstadfjæra. Foto: Jan Habberstad

Her ser vi utløpsområdet for Grilstadbekken. I bakgrunnen skimter vi de store massene som er tilkjørt.

Kilde

  • 1. Vannovervåking i Trondheim 2008. Trondheim kommune Miljøenheten [1]
  • 2. Reguleringsplan for Grilstadfjæra