WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


A/S Veidekke

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Gammel logo Veidekke

Veidekke ble stiftet 6. februar 1936. Gjennom oppkjøp går imidlertid historien helt tilbake til 1863 i Danmark (H. Hoffmann & Sønner) og 1896 i Norge (A/S Høyer-Ellefsen).

I vedtektene til Veidekke stod det i 1936: "Selskapets formål er entreprenørvirksomhet, legging av veidekker og hva dermed står i forbindelse." Ved krigsutbruddet i 1940 ble alle inngåtte kontrakter fullført, men så ble driften nedlagt fram til 1945. 1948 vant det lille og nesten ukjente firmaet Veidekke kontrakten på utbygging av rullebaner på Sola flyplass. Dette var den første av en rekke store flyplasskontrakter.

På midten av 1950-tallet ble Veidekke engasjert til utbygging av en flyplass i Etiopia, en kontrakt som var av stor betydning for firmaets videre utvikling. På 60-tallet var det bygging av motorveier som preget virksomheten. Fra 1969 og fram til begynnelsen av 80-årene var Veidekke igjen engasjert Afrika, denne gang på forskjellige oppdrag for NORAD i Kenya. På begynnelsen av 70-tallet ble det på ny forandringer i Veidekke. Det var behov for å finne nye markeder. Bygging av vannkraftverk ble et satsingsområde etter at selskapet i 1972 fikk kontrakten på bygging av Heggmodammen i Nordland. Deretter fulgte en periode med bygging av dammer over hele landet.

På begynnelsen av 1980-tallet startet en strukturutvikling i bygg- og anleggsnæringen. Flere større sammenslutninger så dagens lys, og i denne situasjonen besluttet Veidekke å utvikle selskapet på egenhånd som en riksdekkende entreprenør. Gjennom overtakelser, fusjoner og nyetableringer har over 60 selskaper kommet inn på familietreet siden 1982. Veidekke har vokst fra nummer ni i størrelse på begynnelsen av 80-tallet, til den største, norskeide entreprenøren i 2012.

På børs
I 1984 ble det vedtatt at selskapet skulle på børs, og 23. juni 1986 ble Veidekke notert på hovedlisten ved Oslo Børs. Siden slutten av 60-tallet har ansatte i Veidekke også vært medeiere, og det er fortsatt et mål for Veidekke at flest mulig ansatte skal eie aksjer i selskapet.

1990-årene
I løpet av 1990-årene fortsatte Veidekke sin vekst gjennom oppkjøp av bedrifter, spesielt innenfor områdene asfalt, pukk og grus. I 1984 overtok Veidekke Lillehammer Entreprenørforretning A/S og Olav Klyve A/S i Holmestrand. Sent på høsten i 1984 ble det kjent at A/S Ingeniørbygg og Ingeniør O.E. Dybvik A/S skulle fusjonere med A/S Veidekke.Veidekke gjennomførte sin største fusjon i 1991 da selskapet gikk sammen med Aker Entreprenør. I 1998 utvidet selskapet sitt forretningsområde til også å omfatte produksjon av ferdigbetong. Samtidig ble det foretatt en bevisst satsing innen miljø og gjenvinning.

2000-tallet
På slutten av 1990-årene og begynnelsen på 2000 etablerte Veidekke seg i hhv Sverige og Danmark. I Sverige etablerte Veidekke seg under først under navnet Vecon og i Danmark kjøpte selskapet et av Danmarks eldste entreprenørselskaper H. Hoffmann & Sønner A/S.

I 2015 kjøpte Veidekke entreprenørdelen av Reinertsen AS. 200 ingeniører ble med over, og Veidekke fikk da 6.600 ansatte i Sverige, Danmark og Norge.

Kilde

  • 1. Øyvind Stene. Byggende krefter. Entreprenørenes Landsammenslutning 1910-1985
  • 2. Nettside Veidekke
  • 3. Adresseavisen 2.7.2015

Eksterne lenker