WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Christian Schjødt Stibolt

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Schjødt Stibolt

Christian Schjødt Stibolt, født 4. mai 1786 i Frederiksværn , sønn av kapteinløitnant Lorentz Peter Stibolt og Mette Alette, f. Due. Hans fars slekt hadde i generasjoner vært offiserer i marinen, en gren av slekten er opptatt i den danske adelsstand. Da faren døde mens Stibolt ennå var ganske liten, kom han med moren til hennes

fødeby, Trondhjem.

I morens nærmeste familie i Trondhjem var det flere kjøpmenn, og Stibolt synes også opprinnelig å ha valgt dette yrke for fremtiden. I 1802 sees han nemlig å være reist til Dublin som handelslærling, og efterpå til København. Det ble likevel til at han fulgte de militære tradisjoner i farsslekten, riktignok ikke i marinen, men i landmilitsen. Han ble 1. mars 1806 furer ved Garden til fods, året efter fenrik ved 1. Trondhjemske Regiment, deltok som løitnant i krigen mot Sverige 1808 og 1814, ble 1821 kaptein og sjef for Indherreds, senere Overhaldske Kompani av T.hjems gev. Musketerkorps. I sistnevnte stilling bodde han på Foss i Overhalla Da han i 1833 ble korpsmajor og sjef for Guldalske kompani av T.hjems Musketerkorps, fikk han atter bopel i Trondhjem. Stibolt gikk ut av militæret i 1837 da han ble utnevnt til tollkasserer i Kristiansund N., i mars 1848 ble han flyttet i samme egenskap til Bergen. Han søkte avskjed i 1851 og bosatte seg Trondhjem hvor han døde 1855. I sine siste år var han blind.

Gift i Trondhjem 1815 med Inger Christine Schavland, født der 1795, datter av av sogneprest til Vår Frue kirke, Lorentz Schavland og hustru Helene Bolette Koch.

Stibolt var medlem av Harmonien fra 1815 til 1822 da han flyttet fra byen. Da han i 1833 atter ble bosatt i Trondhjem meldte han seg inn igjen og var fra 1834 medlem av direksjonen, som bygningsdirektør. Han fungerte midlertidig som presiderende direktør i 1834. Valgtes til dette verv i 1836, det følgende år måtte han nytt flytte fra byen for å overta embede, i Kristiansund N. Generalforsamlingen i 1837 ble ledet av prokurator Brinchmann, arkivdirektøren.

Kilder

  • 1. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963