WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Innhold i årboka 2002

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Strinda den gang da 2002

INNHOLDSFORTEGNELSE 2002

Forord side 5
Arnold Sjøsund: Strindheimområdets utvikling fram til ca. 1950 side 7- 23
Knut L. Vik: Utsikt fra Rønningen gård side 24- 25
Jacob Kjos-Hanssen: A/S Foki på Lade side 26- 42
Agnar Auran: Strinda bygdeungdomslag og Lohove side 43- 61
Ragnhild E. Lande: "Sildråpen"- hedret med et veinavn side 62- 70
Kristofer Grendahl: Noen navn på veier på Strinda side 71- 72
Olav Hogstad: Historien om Zion sykehjem side 73- 81
Per Olav Tiller: En pioner på Strinda: Pioneren Cecilie Løvø 1892-1985 side 82-101
Asbjørn G. Johansen: Mine krigsminner fra Jonsvannstraktene side 102-109
Bjørn Ulvin: Ung trønders opplevelser i Christiania 17. mai 1897. Var med på å "tvinge" Fridtjof Nansen opp på talerstolen side 110-112