WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Olaus Schmidt

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Olaus Dons Schmidt

Avdelingssjef ved Trondhjems postkontor Olaus Dons Schmidt (8.11.1895 i Trondheim - 28.4.1969 sst), sønn av agent og megler Johan Christian Ludvig Schmidt (1850-1919) og Inga Cecilie Broström (1858-1919).

Gift 1925 Hildur Synnøve Strøm, (19.2.1895 på Hamar - 20.3.1989), dtr. av ingeniør, distriktssjef ved NSB, Axel Aas Strøm (1855-98), Hamar, og Helga, f. Strøm, f. 1866.

Begynte efter avsluttet skoleutdannelse og privatundervisning i sprak (latin, gymnasiets pensum) og i andre fag, i 1913 som elev i postverket, posteksamen 1915, 1957 avdelingsjef ved Trondhjems postkontor hvor han har tjenstgjort den hele tid.

Ved siden av sin postale stilling har han foretatt historiske - genealogiundersøkelser og utfoldet en del virksomhet som historisk og genealogisk forfatter.

Olaus Schmidt var i flere år styremedlem i og formann for Trondhjems historiske forening,i 1926 del i stiftelsen av Norsk Slektshistorisk Forening, hvor han siden har vært rådsmedlem, styremedlem og senere formann i Selskabet for Trondhjems Bys Vel, medlem av redaksjonskomiteen for Norsk Biografisk Leksikon og for den historistoriske beretning om Erkebispestolen i Nidaros og den bygningsarkcologiskc beretning Nidarosdomen m. v., flere ganger konsultativt medlem av gatenavnskomiteen Trondhjem og Strinda kommune. Siden 1944 medlem av Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, den humanistiske gruppe, og bl. a. utgiver av Selskabets Matrikkel 1760- 1960, jfr. også Norsk historisk videnskap 1869 1919, Utg. av Den norske historiske forening etc. Kr.ania 1919.

Medlem av Harmoniens direksjon fra 1939, gjenvalg i den siste generalforsamlingfør systemskiftet i 1941 og efter frigjøringen, ord fører 1947 til april 1950.


Utgitt:
Familien Schive 1917 og senere flere stamtavler, lokalhist. avh. og forskj . institusjoners og merk. bedrifters historie. Redaktør for Handelsboka for Trondheim 1946. Skrevet atskillig i Slektshist. Tidsskrift, Norsk Biografisk Leksikon og Personalhistorisk Tidsskr. Form. Trondhjems historiske forening siden 1946 og i Klubbselskapet Harmonien, styremedl.

Kilder

  • Harald Gram og Bjørn Steenstrup. Hvem er Hvem 1950
  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1863.
  • Trondheimsbasen 2014
  • Gravminner i Norge
  • GENI