WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Rydningen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Rydningen på Selsbakk, gnr 104/6 ble av eieren av Selsbakk Øvre Christofer B. Heide i 1773 solgt til kjøpmann i Philip Weyser. Rydningen (Rønningen) betegnes i skjøtet som et ryddet innhegnet stykke utmark tilhørede nedre Selsbakk. I bruket er nøiaktig beskrevet; men det blev ikke enda særskilt skyldsatt og utskilt fra hovedbruket, og eierne av Rønningen betalte en årlig avgift til Sesbakks eier.

Philip Weyser solgte i 1776 Rydningen med påstående hus og tilhørende husmannsplass til enkefru Maren Nissen Heide, enke nevnte Christofer B. Heide. Hun solgte i 1787 til generalveimester Nicolai Frederik Krogh, som en tid også var eier av hovedbruket Selsbakk Nedre og dessuten var eier av Kystad. Da han i 1791 solgte Selsbakk til Mons A GeIlein, beholdt han fremdeles, bruket Rydningen, som nu blev særskilt skyldsatt og helt utskilt fra Selsbakk.

Rydningen tilhørte derefter eierne av Kystad, gikk så inn i denne gård og går ut av matrikkelfortegnelsen som eget bruk.

Etter 1975 er Rydningen utstykket til boligtomter. Husene er bevart og ble overtatt av Trondheim kommune i 1967. Disse leies ut til privat driver som har et serveringssted her.

Beskrivelse

Se også

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon